• "Basın milletin müşterek sesidir." - Mustafa Kemal Atatürk
Tarihi

Düzce’nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavimin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür.

Coğrafi Yapısı

Düzce il merkezi 39051 dakika kuzey enlemi ile 31008 dakika doğu boylamında yer alır. Türkiye'nin illeri arasındaki yeri, Bolu ili topraklarının batı ve kuzeyinde Sakarya ilinin doğusunda ve Zonguldak İlinin güneybatısında yer alır.

Ekonomi

Ilin genel ekonomik yapisi tarim,ticaret ve kismen de olsa sanayiye dayanmaktadir.En önemli tarim ürünü findiktir. Findigin yani sira misir, bugday ve çeltik önemli geçim kaynaklaridir.

Kültür & Turizm

Düzce'nin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yer alan şirin ilçesi Akçakoca, bir tatil ve turizm cennetidir.

Eğitim

Cumhuriyetimizin ilanından önce eğitim ve öğretimin medreselerde sürdürüldüğü Düzce 'de, ilk defa 1871 yılında 30 öğrenciyle açılan Merkez Rüştiyesi ile modern eğitime geçilmiştir.

İlçelerimiz

Düzce'nin İlçeleri; Akçakoca, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılcadır. Düzce'nin Beldeleri ise Beyköy, Boğaziçi ve Konuralp'tir.

sponsorlarımız