• "Basın milletin müşterek sesidir." - Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim

Cumhuriyetimizin ilanından önce eğitim ve öğretimin medreselerde sürdürüldüğü Düzce 'de, ilk defa 1871 yılında 30 öğrenciyle açılan Merkez Rüştiyesi ile modern eğitime geçilmiştir.

Cumhuriyetle birlikte, şehirleşme hızının artmasıyla ve nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte eğitim ve öğretim alanında büyük gelişmeler sağlanmıştır.

Düzce 'de, 205 İlköğretim Okulu ve 29 Ortaöğretim Okulunda eğitim - öğretim yapılmaktadır. 1.527 öğretmen ilköğretim okullarımızda görev yapmaktadır. Yine ilimizde 1 Anaokulu, 65 anasınıfında okul öncesi eğitimi verilmekte ve bir okulumuzda ise Ortopedik engellilere eğitim yapılmaktadır. Düzce il Genelinde Anaokulu öğrenci sayısı 94 Okul Öncesi öğrenci sayısı 185 İlköğretim öğrenci sayısı ise 46.635 'dır. Her iki depremden de çok fazla etkilenen eğitim kurumlarının yeniden inşası ve onarımı Milli Eğitim Bakanlığınca ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürülmektedir.

ORTAÖĞRETİM 

Düzce Merkezde 3 Genel Lise, 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Teknik Lise, 1 Anadolu Teknik Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, 1 çok programlı Lise ve 2 Süper Lise bulunmaktadır. Düzce 'nin ilçeleri; Akçakoca 'da 1 Genel Lise, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, 1 Süper Lise, Cumayeri 'nde 1, Çilimli 'de 1, Gölyaka 'da 1, Gümüşova 'da 1, Kaynaşlı 'da 1 ve Yığılca 'da 1 adet lise bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 734 öğretmen ile 11.315 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Düzce Endüstri Meslek Lisesi fabrikası olan tek endüstri Meslek Lisesi 'dir. Endüstri Meslek Lisesinde 9 bölüm bulunmaktadır. Düzce Merkezdeki Çıraklık Eğitim Merkezi 'nde 547 öğrenci 40 meslek dalında eğitim görmektedir. Akçakoca 'da bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi 'nde ise 80 öğrenci 17 meslek dalında eğitim görmektedir. Düzce İl Genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde bulunmaktadır. Bu merkezlerde İngilizce, Almanca, Kumaş Boyama, Anne Çocuk Eğitimi-AÇEP, Bilgisayar, Kırkyama, İnşaatçılık, Elektrikçilik, Okuma-Yazma, Ateşçilik, Kırkpare, Halk Oyunları, Nakış, Giyim, Folklor, Makine Nakış, Enstrüman, El Sanatları, Botik ve Makrome olmak üzere 33 dalda toplam 4344 kursiyere yaygın eğitim verilmektedir. Düzce İl Merkezinde 1 adet Ortopedik Engelliler Okulu ve 1 adet de Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Düzce İl Genelinde 1.271 'i sınıf öğretmeni ve 1.1387 'si branş öğretmeni olmak üzere toplam 2.658 öğretmen görev yapmaktadır.

 

ÖZEL OKULLAR 

Düzce Merkezde 3 adet Özel İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Özel Lise 2 adet bulunmaktadır. Düzce Merkezde 6 adet, Akçakoca 'da 1, Gölyaka 'da 1 ve Gümüşova 'da 1adet 1 Cumayeri ve Yığılca 'da Özel M.T.S.K bulunmaktadır. Düzce 'de toplam 6 adet Özel Dersane bulunmaktadır. Düzce Merkezde 3 adet Özel Kurs bulunmaktadır.

Düzce İl genelinde toplam izci sayısı 2.400 'dür. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde tarihi Düzce Lisesi başta olmak üzere 3 Lise, 4 İlköğretim Okulu ve Düzce Öğretmenevi yıkılmıştır. Aynı felakette 2 adet lise ve 6 adet İlköğretim Okulu ve Düzce Çıraklık Eğitim Merkezi aynı depremlerde az hasar almıştır. Depremler de yıkılan okulların bir çoğunun yeniden yapılması için planlanması yapılmış olup, bazılarında da yapımı başlanmış ve tamamlanmıştır. Orta ve az hasar gören okullarda ise onarım yapılmaktadır. Yıkılan okulların bazılarının yeni binaların yapımını bazı özel kuruluşlar üstlenmiştir. Diğer okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacaktır.

 

YÜKSEKÖĞRETİM 

1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Düzce Meslek Yüksekokulu ile başlayan üniversiteleşme süreci 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurulması ile bu Üniversite'ye bağlı olarak; Düzce Meslek Yüksekokulu, (Düzce'de) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu (Akçakoca'da) Düzce Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Düzce Tekel Ambar deposunda kurulmuştur. 1999 depreminde binaların hasar görmesi ile Teknik Eğitim ve Orman Fakülteleri geçici olarak şehirde bulunan diğer kamu binalarında eğitim vermeyi sürdürmüşlerdir. 2001 yılında Teknik ve Orman Fakülteleri, 2003 yılında da Tıp Fakültesi Konuralp yerleşkesine taşınmışlardır.

Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarih 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile Düzce Üniversitesi olarak kurulmuştur. Bu yasayla, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapısında olan Düzce Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesine bağlanmış olup, ayrıca yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Düzce Üniversitesi bünyesinde yer almışlardır. 18 Mayıs 2007 tarihinde ilk rektörümüz Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU atanmıştır. Daha sonra 9 Mayıs 2008 tarihli 26871 no lu Resim Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 26 Şubat 2010 tarihli 27505 no lu Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Sanat ve Tasarım Fakültesi, İşletme Fakültesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kararıyla, Kaynaşlı, Çilimli, Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova Meslek Yüksekokulları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kararıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurularak Üniversite yapısında yer almışlardır. Böylece Üniversitemiz, 7 fakültesi, 2 yüksekokulu, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü, 3 araştırma merkezi DÜYEM (Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi), DAGEM (Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi), DÜKMER( Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile araştırma ve uygulama hastanesi, 8700 öğrencisi ve genç ve dinamik 1250 kişilik akademik ve idari kadrosuyla gelişmekte olan bölgemizin en güçlü dinamiği haline gelmiştir.

sponsorlarımız